Jesteśmy trendy - oszczędzamy energię!

Realizator: Stowarzyszenie "O uśmiech ucznia" przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu

 

Problemy/potrzeby: Podstawowym problemem jest brak izolacji termicznej oraz fatalny stan dachu szkoły i sieci CO. Powoduje to duży ubytek ciepła i równocześnie zwiększony pobór energii. Potwierdzają to pomiary za pomocą kalkulatora ekoszkoła. Oświetlenie większości klas jest standardowe. Wszystko to sprawia, że postanowiliśmy w roku szkolnym 2010/11 skupić się na działaniach służących uzyskaniu oszczędności w zakresie energii. Nasz projekt wynika także z chęci kontynuacji działań edukacyjnych służących uświadomieniu społeczności lokalnej współzależności pomiędzy naszym trybem życia a zmianami klimatycznymi.

 

Cel:

 • Ograniczenie strat energii cieplnej i elektrycznej w szkole poprzez zainstalowanie termoregulatorów i świetlówek energooszczędnych.
 • Propagowanie właściwego korzystania z energii elektrycznej poprzez zajęcia edukacyjne, wystawy, wycieczki, konkursy, prezentacje multimedialne, happeningi.  itp.
 • Promowanie szkoły jako Centrum Aktywności Ekologicznej; wieloraka  promocja projektu, sponsorów i partnerów programu.

 

Cele szczegółowe:

 • W zakresie oszczędzania energii cieplnej:
  • Zainstalowanie zaworów termostatycznych w salach  lekcyjnych  (co najmniej 20) – oszczędności energii cieplnej
 • W zakresie energii elektrycznej:
  • Wymiana oświetlenia jarzeniowego na świetlówki energooszczędne Philips Master TL-D Eco w 10 salach lekcyjnych (oszczędności energii elektrycznej, obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery
 • W zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej:
  • Kampania edukacyjna „Elektrośmieci – co można z nimi zrobić?” (współpraca z Firmą  „Synergis”, Wydziałem Ochrony Środowiska).
  • Bezpieczna elektryczność – zajęcia edukacyjne dla klas I-III i przedszkolaków (współpraca z błońskimi przedszkolami).
  • Happening, konkursy, pokazy multimedialne z udziałem dzieci i rodziców.
  • Akcja plakatowa promująca oszczędzanie energii.
  • Zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców Błonia, jak można skutecznie oszczędzać energię cieplną i elektryczną, i jednocześnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez opracowanie materiałów edukacyjnych „10 ekozasad każdego błoniaka!”.
  • Błonie dla klimatu (prelekcje, np. na temat  odnawialnych źródeł energii, prezentacje multimedialne) – mini konferencja
 • W zakresie promocji projektu, sponsorów i partnerów programu: 
  • Umieszczanie logo programu i partnerów na wszystkich wytworzonych materiałach.
  • Artykuły w Błońskim Informatorze Samorządowym.
  • Wywiad dla radia BOGORIA.
  • Na bieżąco prowadzona relacja z działań projektowych na stronie szkoły i stowarzyszenia.
  • Współpraca z TOYOTA Poland (dealer w Izabelinie)

Systematyczny monitoring oddziaływania na środowisko poprzez kalkulator Ekoszkoła.


Zaplanowane działania:

Projekt nastawiony jest na:

 1. Wprowadzenie zmian mających na celu ograniczenie wpływu SP2 na środowisko oraz wypracowanie oszczędności.
 2. Akcję edukacyjną skierowaną do uczniów, rodziców, społeczności lokalnej, popularyzującą właściwe korzystanie z energii oraz uświadamiającą leżące w naszym zasięgu możliwości jej oszczędzania. 

Oczekiwane rezultaty:

W zakresie oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej:

 • Zmontowane zostaną w 20 salach lekcyjnych (na 50 kaloryferach) zawory termostatyczne. Zainstalowanie głowicy termostatycznej, współpracującej z zaworem termostatycznym pozwoli na zapewnienie stałej temperatury w salach lekcyjnych niezależnie od warunków pogodowych panujących na zewnątrz i warunków wewnątrz pomieszczenia (np.: ciepła wydzielanego w czasie pracy urządzeń elektrycznych, ciepła wydzielanego przez oświetlenie jak również przez ludzi przebywających w danym pomieszczeniu).
 • Zostanie wymienione oświetlenie jarzeniowe na świetlówki energooszczędne. Planujemy zamontowanie 100 w klasach świetlówek Philips Master Eco TL-D.

W zakresie edukacji ekologicznej uczniów, rodziców, społeczności lokalnej:

 • Przeprowadzonych zostanie 66 godz. zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI uświadamiających uczniom leżące w ich zasięgu możliwości oszczędzania energii.
 • Przeprowadzonych zostanie 14 godz. warsztatów dla klas I-III, 10 godz. dla przedszkolaków „Bezpieczna elektryczność”.
 • 150 dzieci weźmie udział w wycieczkach ekologicznych zorganizowanych we współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła", Centrum Edukacji KPN w Izabelinie, Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym KPN w Granicy.
 • 45 dzieci weźmie udział w EkoPółkoloniach.
 • W ramach projektu powstanie co najmniej 11 prezentacji multimedialnych, 500 egzemplarzy materiałów edukacyjnych „10 ekozasad każdego błoniaka”.
 • Przeprowadzone zostaną 3 konkursy: skierowane do uczniów: na plakat propagujący oszczędne korzystanie z energii, na ekokartkę świąteczną oraz do nauczycieli (scenariusz zajęć na temat bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego wykorzystania energii).

 

Kontakt i osoba odpowiedzialna: 

Adres
Telefon: 0-22 725 32 60
Fax: 0-22 725 32 60
E-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl
Adres strony: http://www.Ousmiechucznia.blonie.pl
Osoba kierująca projektem: Aldona Maria Cyranowicz 

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa